top of page

Over de Oudertelefoon

De Oudertelefoon is een anonieme hulplijn die ouders kunnen raadplegen wanneer het thuis even te veel wordt. 

Stichting De Oudertelefoon

De Oudertelefoon is een onafhankelijke stichting die volledig draait op vrijwilligers. Het bestuur van de stichting bestaat uit Rolien Sandelowsky (voorzitter), Sil Scholte (secretaris) en Lisette Reuvers (penningmeester).

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurlijke taken geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

ANBI 

Stichting De Oudertelefoon is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting De Oudertelefoon geen erf- of schenkbelasting betaalt over erfrechtelijke verkrijgingen of giften. Onder voorwaarden zijn de schenkingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Kamer van Koophandel

Stichting De Oudertelefoon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77819586.

 

RISN

Het RISN-nummer van Stichting De Oudertelefoon is 861158799.

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2021

Privacy statement

Disclaimer

bottom of page