top of page

Privacy statement

Stichting De Oudertelefoon

Inleiding

Dit privacy statement en cookiebeleid gaat over de wijze waarop de Stichting De Oudertelefoon (“Oudertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) via de chat, telefoon en website https://www.oudertelefoon.nl (“oudertelefoon.nl”) jouw persoonsgegevens verwerkt. De Oudertelefoon is gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR te Amsterdam en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 77819586. De Oudertelefoon doet haar best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door De Oudertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet. In dit privacystatement beschrijven wij hoe wij met jouw privacy omgaan via onze website, de telefoonlijn, en de chat. We hebben op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

 

1. Algemeen

Als je met ons belt, chat, of onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie waardoor jij (direct of indirect) herkend kan worden. Een persoonsgegeven kan een IP-adres, een telefoonnummer of een e-mailadres zijn.

Wij behandelen jouw gegevens strikt vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen aan de telefoon of te lezen bij de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Oudertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

 

2. Persoonsgegevens en doeleinden

Indien je de website bezoekt of met ons chat verkrijgen we automatisch het IP-adres en de plaatsnaam van de locatie van jouw computer en weten we welke computer onze website of chat bezoekt. Indien je ons belt kunnen we jouw telefoonnummer traceren. Vrijwilligers zien je IP-adres of telefoonnummer niet. Jouw IP-adres en/of telefoonnummer gebruiken we in beginsel alleen zodat jij contact met ons kan opnemen. Als je je meerdere malen niet aan onze gespreksregels houdt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om jou te blokkeren. Indien je wordt geblokkeerd krijg je als je de volgende keer contact met ons opneemt een mededeling dat je geblokkeerd bent.

Als we verder gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier op de website of via een telefoon- of chatgesprek. De persoonsgegevens die je met ons deelt zullen wij zoveel mogelijk anonimiseren, zodat deze niet naar jou herleidbaar zijn. Samenvattende, geanonimiseerde registraties worden voor onbepaalde tijd bewaard en gebruiken we alleen voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening.

 

3. Cookies

Daarnaast maakt oudertelefoon.nl gebruik van cookies. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt en uitleest. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van oudertelefoon.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies: door middel van deze cookies weten wij hoeveel mensen oudertelefoon.nl bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Op die manier kunnen wij oudertelefoon.nl verbeteren. Onze analytische cookies zijn privacy-vriendelijk ingesteld.

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om oudertelefoon.nl goed te laten werken.

Als je helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt je de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van oudertelefoon.nl werken.

 

4. Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen andere bedrijven en personen vragen om ons te helpen met het onderhouden en ontwikkelen van de website. Oudertelefoon.nl wordt ontwikkeld door medewerkers van De Oudertelefoon en gehost door een bedrijf. Met de host van oudertelefoon.nl zijn afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen.

Verder kan De Oudertelefoon persoonsgegevens van jou aan andere organisaties, zoals hulpverleners van Veilig Thuis, ziekenhuizen of de politie, verstrekken, indien we dat wettelijk verplicht zijn of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

5. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die jij doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

 

6. Beveiliging van persoonsgegevens

De Oudertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen (technische en organisatorische maatregelen) genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

 

7. Rechten

Je mag De Oudertelefoon vragen om:

• te laten zien welke gegevens wij van jou hebben,

• jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;

• bezwaar aan te tekenen tegen het gebruiken van jouw persoonsgegevens;

• de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken; en/of

• jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. De Oudertelefoon zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Deze termijn kan De Oudertelefoon met twee maanden verlengen als je vraag heel complex is of we heel veel vragen krijgen. Wij zullen dit dan laten weten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijziging privacystatement

De Oudertelefoon behoudt zich het recht voor haar privacystatement te herzien of aan te passen.

9. Contact

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je per e-mail stellen naar info@oudertelefoon.nl, onder vermelding van “privacy”.

 

 

Telefoon

 

Inleiding

Dit privacystatement gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens indien je contact opneemt met De Oudertelefoon door te bellen. De Oudertelefoon doet haar best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door De Oudertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet.

 
1. Persoonsgegevens en doeleinden

1.1. Als je ons belt, verkrijgen we automatisch jouw telefoonnummer in onze systemen. Jouw telefoonnummer gebruiken we in beginsel zodat jij met ons kan bellen. 

1.2. Voor de vrijwilliger aan de telefoon zijn jouw contactgegevens zoals jouw telefoonnummer, niet zichtbaar. Gesprekken met De Oudertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. 

1.3. Tijdens het gesprek met de vrijwilliger van De Oudertelefoon kan je persoonsgegevens over jezelf, maar ook over anderen vertellen. Deze persoonsgegevens worden niet opgenomen in een telefoonregistratie: in de registratie staat de datum en tijdstip van gesprek, de duur van het gesprek, via welke kanaal (chat of telefoon) je contact hebt opgenomen, wat je geslacht is, je leeftijd en het type gespreksonderwerp. De telefoonregistratie is daardoor niet herleidbaar naar jou. De telefoongesprekken worden niet opgenomen.

ens van jou en wordt door de onderzoeker anoniem vastgelegd en gebruikt in dit onderzoek.

1.4. Vrijwilligers en werkbegeleiders van De Oudertelefoon, die vrijwilligers begeleiden luisteren soms mee tijdens een gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering.

 

2. Delen van persoonsgegevens

2.1 Jouw gegevens kunnen alleen opgevraagd worden door bevoegde databeheerders (niet de vrijwilligers) De Oudertelefoon en bij de aanbieder van de telefoondienst ingezien worden. Dat gebeurt alleen als sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 2.2.

2.2 Onder bijzondere omstandigheden kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden, zoals de politie of een medische dienst. Dit is het geval als het moet op basis van een wet of als je daar toestemming voor hebt gegeven.

 

3. Bewaartermijnen

3.1 De aanbieder van de telefoondienst bewaart de telefoonnummers 6 maanden en daarna worden de telefoongegevens geanonimiseerd. Daarna is het niet meer mogelijk om de registraties (in)direct te herleiden naar jou als persoon.

3.2 Gepseudonimiseerde telefoonregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard.

3.5 Geanonimiseerde samenvattingen over gespreksonderwerpen worden voor onbepaalde tijd bewaard voor onderzoek.

Chat

 

Inleiding

Dit privacystatement gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens indien je contact opneemt met De Oudertelefoon door te chatten. De Oudertelefoon doet haar best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door De Oudertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet.

 

1. Persoonsgegevens en doeleinden

1.1. Als je met ons chat verkrijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer en de plaatsnaam van de locatie van waaraf je ons een bericht stuurt. Jouw IP-adres gebruiken we in beginsel alleen zodat jij met ons kan chatten.

1.2. De vrijwilliger, die met jou chat ziet jouw IP-adres niet. Wel kan de vrijwilliger zien wat de plaatsnaam is van de locatie waarin je je bevindt. Dit is automatisch zo ingesteld, maar heeft geen effect op de inhoud van de gesprekken. Andere contactgegevens zijn voor ons niet zichtbaar. 

1.3. Gesprekken met De Oudertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen.

1.4. Na afloop van ieder chatgesprek verwijdert de vrijwilliger het gehele gesprek. Er worden dus geen data of gegevens van jou of de gesprekken die jij met ons voert opgeslagen.

1.5. Na afloop van ieder gesprek vragen wij de vrijwilliger om een korte enquete in te vullen. Deze geanonimiseerde data gebruiken wij om te monitoren wat thema’s zijn waar veel ouders en opvoeders zich mee bezig houden. Deze informatie is niet te herleiden naar individuele casussen. Met dit onderzoek en geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om ouders een stem te geven.

1.6. Vrijwilligers en begeleiders van de vrijwilligers van De Oudertelefoon kijken soms mee met een gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering.

 

2. Delen persoonsgegevens

2.1 Jouw persoonsgegevens worden door De Oudertelefoon niet verstrekt aan derden. Vrijwilligers zien tijdens het chatten alleen de plaatsnaam van de locatie waarop je je bevindt. De chat, inclusief informatie over je locatie wordt in zijn geheel verwijderd na afronding van het gesprek.

2.2 Samenvattende, volledig geanonimiseerde gesprekken kunnen worden opgeslagen en gedeeld ter onderzoek of analyse. Deze samenvattingen zijn volledig geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuen.

 

3. Bewaartermijnen

3.1. De leverancier van het chatprogramma bewaart de IP adressen 1 jaar en daarna worden deze verwijderd.

3.2 Geanonimiseerde samenvattingen over gespreksonderwerpen worden voor onbepaalde tijd bewaard.

versie: mei 2020

bottom of page