Vrijwilligers van De Oudertelefoon

Wanneer je belt of chat met De Oudertelefoon, ben je in contact met een van onze vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn door ons getraind en hebben allemaal een relevante achtergrond. Dat wil zeggen dat zij vanuit hun beroep en opleiding gewend zijn te luisteren en mensen te ondersteunen. We vinden het heel belangrijk dat je door onze vrijwilligers warm, welkom, open en oordeelloos te woord wordt gestaan. 

Onze vrijwilligers hebben eerder gewerkt, of werken nog steeds, in de zorg, het onderwijs, de pedagogiek en/of coaching. Velen van hen zijn zelf ook ouder.

De Oudertelefoon werkt vanuit de oplossingsgerichte methodiek. Dit betekent dat we geen hapklare tips, antwoorden of adviezen geven, maar onze vrijwilligers samen met de beller of chatter zoeken naar een goede oplossing of volgende stap.

We geloven dat je als ouder zelf je eigen gezinssituatie het beste kent, en onze vrijwilligers stellen de juiste vragen om je te helpen tot eigen inzichten en oplossingen te komen.

Naast onze Oudertelefoon-training, gaan we regelmatig met onze vrijwilligers en het Ouderpanel in gesprek over hoe we de dienst nog beter kunnen maken, evalueren we onderwerpen die veel naar voren komen en blijven we trainen in gesprekstechnieken.

We willen De Oudertelefoon aanbieden in zoveel mogelijk moedertalen van Nederlandse ouders en opvoeders. Op dit moment zijn we bereikbaar in het Nederlands en Engels. Zeer binnenkort gaan we ook open in het Turks en Arabisch. We werken achter de schermen hard aan het zo inclusief mogelijk aanbieden van onze dienst, zowel via telefoon als chat.

Onze vrijwilligers worden getraind, ondersteund en aangestuurd door onze vrijwilligerscoördinator Zelah. Je kunt haar bereiken via zelah@oudertelefoon.nl.

Vrijwilliger worden

Al onze vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en getraind, zodat we kunnen waarborgen dat we ouders en opvoeders waardevolle ondersteuning en een luisterend oor bieden.

Denk je erover om zelf vrijwilliger te worden bij De Oudertelefoon? Te gek! Meer daarover lees je bij 'Word vrijwilliger', onder het kopje 'Meehelpen' in ons menu. Of klik hier, om daar direct naartoe te gaan.